ภาพกิจกรรม


นักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มอบตัว ณ หอประชุม ๒๐ ปี โรงเรียนบุญวัฒนา
โรงเรียนบุญวัฒนารับมอบตัวนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ รอบปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันจันทร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒  ณ หอประชุม ๒๐ ปี โรงเรียนบุญวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา โดยแบ่งเป็นภาคเช้า-บ่าย โดยมีนักเรียนที่เข้ามอบตัวตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๔-๑/๑๖ ที่ผ่านการคัดเลือกและมารายงานตัวไว้แล้วมารายงานตัวตามกำหนด ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านด้วยครับ
09 เมษายน 2562 (23:25 น.)   เข้าชม 553
รายงานตัวนักเรียนห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
วันเสาร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ โรงเรียนบุญวัฒนารับรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกห้องเรียนปกติชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ หอประชุมโรงเรียนบุญวัฒนา รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  
06 เมษายน 2562 (11:53 น.)   เข้าชม 619
รายงานตัวนักเรียนห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
โรงเรียนบุญวัฒนา รายงานตัวผู้สอบได้เข้าศึกษาต่อโรงเรียนบุญวัฒนาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
05 เมษายน 2562 (14:34 น.)   เข้าชม 848
สอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกาา ๒๕๖๒
โรงเรียนบุญวัฒนา สอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกาา ๒๕๖๒ 
05 เมษายน 2562 (14:16 น.)   เข้าชม 486
รับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ ม.1 ม.4
โรงเรียนบุญวัฒนารับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประำปีการศึกษา ๒๕๖๒  ระหว่างวันที่ ๒๒ ถึง ๒๓ และ ๒๕-๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ยกเว้นวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ (เลือกตั้ง ส.ส.)
05 เมษายน 2562 (14:13 น.)   เข้าชม 360
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปี 2561
การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ก่อนการปฏิบัติการสอนในโรงเรียน ปี2561
07 มีนาคม 2562 (15:14 น.)   เข้าชม 410
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
การประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  2561  
07 มีนาคม 2562 (15:08 น.)   เข้าชม 509