เรื่อง : รายงานตัวนักเรียนห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

รายงานตัวนักเรียนห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 06 เมษายน 2562 (11:53 น.)   เข้าชม 619

วันเสาร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ โรงเรียนบุญวัฒนารับรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกห้องเรียนปกติชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ หอประชุมโรงเรียนบุญวัฒนา รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก