เรื่อง : รับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ ม.1 ม.4

รับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ ม.1 ม.4 05 เมษายน 2562 (14:13 น.)   เข้าชม 153

โรงเรียนบุญวัฒนารับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ระหว่างวันที่ ๒๒ ถึง ๒๓ และ ๒๕-๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ยกเว้นวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ (เลือกตั้ง ส.ส.)