เรื่อง : ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปี 2561

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปี 2561 07 มีนาคม 2562 (15:14 น.)   เข้าชม 177

การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ก่อนการปฏิบัติการสอนในโรงเรียน ปี2561