ข่าวสารทั่วไป


ข่าววงการการศึกษา   

ข่าว

**************************************************

โรงเรียนบุญวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2562

ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม - 27 มีนาคม 2562

ยกเว้นวันที่ 24 มีนาคม 2562 (เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร)

.

.............................................................................................................................................

http://www.vichakarnbwn.com/

....................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

เกร็ดน่ารู้ในยุค 4.0

What is Artificial Intelligence Exactly