ติดต่อเรา


กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนบุญวัฒนา

************************************************************

159/1 หมู่ 1 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ :Tel. +66044920211 ต่อ115 โทรสาร :Fax.044-920-209

                          E-Mail :academic@boon.ac.th ความเป็นส่วนตัว

                 *************************************************************

บัญชี Google