ข่าวสารทั่วไป


โรงเรียนบุญวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2562

ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม - 27 มีนาคม 2562

ยกเว้นวันที่ 24 มีนาคม 2562 (เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร)

.

.............................................................................................................................................

http://www.vichakarnbwn.com/

....................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

เกร็ดน่ารู้ในยุค 4.0

What is Artificial Intelligence Exactly

 

ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรม


ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปี 2561
การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ก่อนการปฏิบัติการสอนในโรงเรียน ปี2561
07 มีนาคม 2562 (15:14 น.)   เข้าชม 12
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
การประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  2561  
07 มีนาคม 2562 (15:08 น.)   เข้าชม 13